Inspraak van de burger

Burgerparticipatie is de sleutel tot succes

Voor alle projecten die een impact hebben op de (buurt)bewoners of gebruikers willen we de bevolking raadplegen. Het heeft geen zin deze raadplegingen te organiseren om nadien helemaal geen rekening te houden met de ideeën van de Dilbekenaar. Inspraak mag geen formele lippendienst zijn.

 

Het is opvallend hoeveel expertise er bij de burger zit, maar even opvallend hoe weinig met die expertise rekening wordt gehouden. Voor ons is het duidelijk dat de afstand tussen beleid en burger moet worden verkleind. De burgemeester en schepenen moeten opnieuw ter beschikking staan van de burger en luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Naar wensen, verzuchtingen, suggesties en originele ideeën. Om ze vervolgens over te maken aan de betrokken diensten, zodat zij er verder mee aan de slag kunnen.

 

Burgerparticipatie wordt de basis van ons toekomstig beleid. Wij zijn er voor de burgers. Niet omgekeerd.

 

Een voorstel: organiseer een open digitaal platform waarop elke burger zijn mening kwijt kan en de kans krijgt deel te nemen aan discussies of brainstorms.

Secured By miniOrange