Onze visie op Groot-Bijgaarden

Groot-Bijgaarden
Paul Vanden Meerssche – 4de Plaats
Maria-Isabella Detand – 7de Plaats
Luc De Backer – 30ste Plaats
Als er één deelgemeente is die bijzondere aandacht nodig heeft, dan is het wel Groot-Bijgaarden. Het is hier dat de verstedelijking het hardst heeft ingehakt op de leefbaarheid voor de inwoners.

 

Groot-Bijgaarden heeft een breed plan van aanpak nodig. Dat is geen luxe, maar een noodzaak. In zo’n plan moet bijzondere aandacht besteed gegeven worden aan het gemeenteplein en de Brusselstraat. Alle straten die op de Brusselstraat uitmonden, moeten opgenomen worden in dit masterplan. Dat daarin geen plaats meer is voor sluipverkeer is een vanzelfsprekendheid. Nieuwe projecten moeten geëvalueerd worden met het mobiliteitsvraagstuk in het achterhoofd.

Stationsomgeving

De stationsomgeving van Groot-Bijgaarden is – zacht uitgedrukt – een zorgenkind. Wij verzetten ons uitdrukkelijk tegen een ondertunneling van het station. Dat zou immers als kwalijk effect hebben dat het centrum veel moeilijker te bereiken is en dat is nefast voor de winkels en handelaars in de dorpskern. Dàt kan toch niet de bedoeling zijn Nee, die ondertunneling is voor ons een kwestie van verticaal klassement.

 

Oud gemeentehuis

Het oud gemeentehuis van Groot-Bijgaarden staat te verloederen. Er werd door de huidige meerderheid een studiebureau aangesteld om te zien wat er met dat schitterende gebouw zou kunnen gebeuren. Zonder resultaat. Als de administratie het niet weet en een studiebureau evenmin, laat dan het initiatief aan de privé-sector. Maak het centrum een pak aantrekkelijker door deze architecturale parel een gepaste bestemming te geven, in plaats van dit pand langzaam te laten wegkwijnen.

 

School Don Bosco

Verder wil de school Don Bosco van 270 naar 900 leerlingen evolueren. Er zijn plannen voor 65 appartementen en een grote commerciële ruimte op het bedrijfsterrein van Schietse. Het woon -en verzorgcentrum Wivina wil uitbreiden naar 65 serviceflats. En dan is er nog het Wolsemproject, dat voorziet in 75 woningen en 225 appartementen gespreid over 5 bouwlagen. De optelsom van dat alles is geen klein bier. Wij geloven dat deze projecten niet los van elkaar moeten gezien worden, maar dat een globale evaluatie zich opdringt. Is het draagvlak binnen de gemeente voldoende groot?

 

Sportinfrastructuur

Om af te ronden nog even iets over de sportinfrastructuur in Groot-Bijgaarden, want die is echt aan opwaardering toe. Voor Ten Gaerde voorzien we een verbetering van de veiligheid in en buiten het complex. In het complex Bosstraat willen we investeren in de vernieuwing van de cafetaria, in een synthetisch voetbalveld en in de overkapping van twee tennisvelden van de tennisclub. Die ingrepen zijn geen overbodige luxe. Ze zijn noodzakelijk. Meer nog: Groot-Bijgaarden en haar inwoners hebben er gewoon récht op.

Secured By miniOrange