Onze visie op Dilbeek centrum

Dilbeek centrum
Micheline Gizarelli – 15de Plaats
Annick De Mesmaeker – 31ste Plaats
Anouk De Gols – 25ste Plaats
Sara Dizdarevic – 27ste Plaats
Nathalie Roijer – 19de Plaats
Bart Nevens – 33ste Plaats
Johanna de Bourgraaf – 23ste Plaats
Rita Van Malder – 26ste Plaats
Rozemarijm Achterhof – 22ste Plaats
Dirk Janssens – 34ste Plaats
Kelso Roch – 24ste Plaats

We hoeven u, beste Dilbekenaar, al lang geen tekening meer te maken bij het centrum van onze eens zo mooie gemeente. Sluikafval en zwerfvuil zijn al veel te lang een dagelijkse realiteit. En het gaat alleen maar van kwaad naar erger. Er is geen enkel beleid om die kwalijke evolutie een halt toe te roepen. En geen beleid wil zeggen: geen resultaat. U zal het met ons eens zijn dat Groot-Dilbeek beter verdient dan dat. Dat beter, daar willen wij zeer snel werk van maken. Dilbeek is toe aan een grote kuis. Zeg maar: een XL kuis.

 

Opgeruimd staat netjes

Openbare plaatsen, speelpleinen, de omgeving van de Dilbeekse scholen… allemaal verdienen ze zoveel meer dan wat ze van de uittredende bewindsploeg gekregen hebben. Daarnaast wil Open VLD bijzondere aandacht besteden aan de leegstaande panden, verloederde percelen en busstations die het dorpsgezicht ontsieren. De strijd tegen zwerfvuil moet één van de speerpunten worden in het volgende beleid. Zwerfvuil trekt immers alleen maar nog meer zwerfvuil aan. Het is een straatje zonder einde als er niet eindelijk ingegrepen wordt. Er is nood aan een brede aanpak, die inzet op een mentaliteitswijziging en op heldere, effectieve communicatie.

 

Samen sterk

Wij zijn voorstander van een beleid dat de samenleving betrekt bij het leefbaar houden van die samenleving. Waarom bijvoorbeeld niet de Dilbeekse schoolkinderen mobiliseren bij opkuisacties. Een kleine inspanning van velen kan grote effecten sorteren. Bovendien doen we op die manier ook aan bewustwording.

Voor wie hardleers is, zijn sancties op hun plaats. De GAS-reglementering moet consequent toegepast worden. Een duidelijk en zichtbaar handhavingsbeleid kan alleen maar bijdragen tot meer respect voor de openbare leefruimte. Via cameratoezicht en mobiele camera’s kunnen we de pakkans van sluikstorters aanzienlijk verhogen. We zijn er van overtuigd dat we met deze maatregelen al op korte termijn een heel verschil kunnen maken.

Uiteraard zien we een belangrijke rol weggelegd voor gasambtenaren, maar ook de wijkagenten moeten in deze geactiveerd worden. Zij staan dicht bij onze inwoners. Met vereende krachten kunnen we maken dat Dilbeek weer mooi en sprankelend wordt.

 

Een bruisend centrum

Het centrum moet weer aantrekkelijk worden na de uitvoering – en helaas alle daarbij horende miserie – van het Masterplan. De gemeentelijke diensten, de scholen en sportterreinen, de winkels, de parken, cultuurparel Westrand en de Muziekacademie moeten vlot bereikbaar en toegankelijk zijn. Niet alleen voor de auto trouwens.

Bijkomende parkeergelegenheid is een noodzaak. De Open VLD wil daarom zeker de mogelijkheid van een ondergrondse parking laten onderzoeken.

De handelsfunctie activeren kan onder meer door maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening en incentives voor de handelaars. De leegstand moet met snelle en efficiënte maatregelen worden aangepakt. Als een handelsfunctie in een pand niet meer mogelijk blijkt, is het zaak zo’n pand snel een nieuwe bestemming te geven, bijvoorbeeld door aan leegstaande gelijkvloerse ruimtes een woonfunctie toe te kennen.

Een aantrekkelijk centrum heeft ook een belangrijke sociale functie. Daarom moeten we de horeca stimuleren. Café’s, brasseries en restaurants trekken mensen aan. Geef ze de ruimte om hun terrassen uit te breiden. Een bloeiende horeca, daar profiteren andere handelaars ook van. En omgekeerd geldt hetzelfde.

 

Een leefbaar Dilbeek

Het centrum moet opnieuw een aantrekkelijke en aangename omgeving worden. Het doorgaand verkeer moet uit het centrum geweerd worden. Dat vereist verregaande initiatieven op het vlak van de mobiliteit. Maak de omliggende straten aan de scholen bij het begin en het einde van de schooluren zo verkeersarm mogelijk. Dan hoeven kinderen door hun ouders niet meer op de speelplaats afgezet worden.

Een leefbare dorpskern betekent ook dat we moeten inzetten op betere luchtkwaliteit en een aangename leefomgeving. De Ninoofsesteenweg en de nabijgelegen Ring zijn wat dat betreft een permanente bron van zorgen. Hoewel beiden niet onder onze gemeentelijke bevoegdheid vallen, moeten we bij de besturen die wél bevoegd zijn uitdrukkelijk ijveren voor initiatieven die de leefbaarheid verhogen en de impact van die verkeersaders waar mogelijk beperken. We weten allemaal dat fijn stof leidt tot gezondheidsproblemen en een verminderde levenskwaliteit. Besturen houdt niet alleen in dat je al het mogelijke doet wat je zelf kán doen. Het brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee om bij andere bestuursniveaus – provincie, Vlaamse regering en federale regering – een punt te maken van wat belangrijk of zelfs levensnoodzakelijk is voor onze gemeente, voor ons Groot-Dilbeek.

Secured By miniOrange