Onze visie op Bodegem en Kapelle

KapelleBodegem

Bodegem & Kapelle

Danny Siroyt– 32ste Plaats
Jos Crabbe – 8ste Plaats
Cindy Destercke – 28ste Plaats
Walter Zelderloo- 3de Plaats
Stefaan Platteau– Lijstduwer

Net zoals in Itterbeek moeten we ook in Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle blijven waken over het behoud van het landelijke karakter én dat authentieke dorpsgevoel.

 

Dorpsplein Bodegem

Het dorpsplein in Bodegem is heringericht – overigens naar een idee en plannen van de bestuursploeg die het huidige, uittredende bewind voorafging – en dat is een belangrijke eerste stap. Nu is het zaak dat plein ook weer een ziel te geven. Het is voorlopig een dooie boel. Dat kan beter, levendiger vooral.

 

Dorpskern Kapelle

In Kapelle ligt de herinrichting van de dorpskern op tafel. Hier geldt eveneens dat leefbaarheid voorop moet staan. Dat geldt voor de cafébaas, maar evengoed voor het kerkhof. Een compromis tussen enkele noodzakelijke parkeerplaatsen, groen en…. niet te veel niveauverschillen. Eigenlijk heeft Sint-Ulriks-Kapelle nood aan een plein dat uitgerust is om multifunctioneel ingezet te worden. Een plek, dus, die je gemakkelijk kan aanpassen aan de noden van het moment door er mobiele elementen in te integreren.

 

Voetbalclub BOKA

En dan is er nog BOKA, een echt succesverhaal dat steeds meer jongeren aantrekt. Met die groei komen ook nieuwe noden bovendrijven, niet in het minst een tweede kunstgrasveld.

 

Verenigingsleven

Tot slot nog dit: zowel Bodegem als Kapelle hebben van oudsher een rijk (cultureel) verenigingsleven, dat geworteld staat in waardevolle tradities. Laten we deze verenigingen faciliteren waar we kunnen. Het zijn immers zij die het behoud van de authenticiteit garanderen. Hulde daarvoor!

Secured By miniOrange